วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

นักศึกษา กศน.อำเภอพาน

โครงงาน
เรื่อง อวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์และการดูแล
การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีรอบๆตัวเรา
เป็นส่วนหนึ่งของ วิชา ทักษะชีวิต 1 วิชา ภาษาไทย
วิชา ภาษาอังกฤษ

จัดทำโดย
น.ส. นัดดา ศรีไว
น.ส.ปุยฝ้าย ช่างหล่อ
น.ส.วัลยา สุภากาวี
คุณ รัชตา เขียวชุ่ม
นายไตรรัตน์ ปินตานา
นายมนตรี แซ่จู
นายนิรันดร์ จันตา

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น